Luyện Thi Hà Đông

 
Home Lớp 9 theo nhóm 15 em/lớp

Kính gửi các bậc phụ huynh! Thân gửi các em học trò!
Đầu tư cho giáo dục là lâu dài và hiệu quả nhất để phát triển. Đáp ứng nhu cầu của học sinh và phụ huynh, Trung tâm Luyện thi Hà Đông (Luyenthihadong.com.vn), mở các lớp học nhóm 15 – 20 em/lớp song song với các lớp có sĩ số đông.

Đăng ký trực tuyến

banner-dang-ki-truc-tuyen

Lịch học lớp 9 In Email

TRANG NÀY GỒM 2 NỘI DUNG:

1. LỊCH HỌC LỚP 9 NĂM HỌC 2013 - 2014

2. LỊCH HỌC LỚP 8 LÊN LỚP 9 NĂM HỌC 2014 - 2015

 

 

LỊCH HỌC LỚP 9 NĂM HỌC 2013 - 2014

Môn học

Giáo viên dạy

Ca học

Học phí

Địa điểm học

Toán 9 - Lớp sĩ số đông

Thầy Phơ – GV THCS Lê Lợi – Hà Đông

17h30 thứ  2, 4

40.000 đ/ca

Trường THCS Lê Hồng Phong, gần chợ Hà Đông

Văn 9 - Lớp sĩ số đông

Cô Nương – GV Đại học Sư phạm Hà Nội

17h30 thứ 3, 7

40.000 đ/ca

Trường THCS Lê Hồng Phong, gần chợ Hà Đông


Toán 9 - Nhóm

Thầy Phơ – GV THCS Lê Lợi – Hà Đông

17h30 T 5, 15h30 CN

80.000 đ/ca

Trường THCS Lê Hồng Phong, gần chợ Hà Đông

Văn 9 - Nhóm

Thầy Quốc Anh – GV THCS Lê Lợi

17h30 thứ 7, 9h30 CN

80.000 đ/ca

Trường THCS Lê Hồng Phong, gần chợ Hà Đông

Anh 9 – Nhóm 1

Cô Trang – GV THPT chuyên Nguyễn Huệ

17h30 thứ 3

80.000 đ/ca

Trường THCS Lê Hồng Phong, gần chợ Hà Đông


Anh 9 –Chuyên Anh nhóm 2

Cô Trang – GV THPT chuyên Nguyễn Huệ

17h30 thứ 4, 6

100.000 đ/ca

Trường THCS Lê Hồng Phong, gần chợ Hà Đông


Anh 9 –Chuyên Anh nhóm 3

Cô Trang – GV THPT chuyên Nguyễn Huệ

17h30 thứ 2, 7

100.000 đ/ca

Trường THCS Lê Hồng Phong, gần chợ Hà Đông

Anh 9 – Chuyên Anh

Cô Sáng – GV THPT chuyên Nguyễn Huệ

17h30 thứ  5, CN

100.000 đ/ca

Trường THCS Lê Hồng Phong, gần chợ Hà Đông

Toán 9 -Chuyên Toán, Tin

Thầy Phơ – GV THCS Lê Lợi – Hà Đông

17h30 thứ  3, 6

100.000 đ/ca

Trường THCS Lê Hồng Phong, gần chợ Hà Đông

Chú ý:

1. Đi học buổi nào đóng tiền buổi đó, ca học 90 phút.

2. Học theo lớp (sĩ số đông) không phải đăng kí. Học theo nhóm  20 em, phải có bố (mẹ) gọi điện đăng kí với thầy Sơn (0912.731.339).

3. Xem lịch học từ lớp 8 – 13 tại trang web Luyện thi Hà Đông.com.vn.

4. Xem thông tin thi vào lớp 10 trường THPT và lớp 10THPT chuyên ở mục Thi vào lớp 10 tại luyenthihadong.com.vn

 

 

LỊCH HỌC LỚP 8 LÊN LỚP 9 NĂM HỌC 2014 - 2015

Môn học

Giáo viên dạy

Ca học

Bắt đầu học

Học phí

Toán 9 – Nhóm 1

Thầy Phơ – GV THCS Lê Lợi – Hà Đông

17h30 T 7 và 13h30 CN

22 - 6- 2014

100.000 đ/ca

Toán 9 – Nhóm 2

Thầy Phơ – GV THCS Lê Lợi – Hà Đông

17h30 T 4 và 15h30 CN

22 - 6- 2014

100.000 đ/ca

Toán 9 – Nhóm 3 – chuyên Toán

Thầy Phơ – GV THCS Lê Lợi – Hà Đông

17h30 T 3 và 6

24 - 6- 2014

100.000 đ/ca

Toán 9 – Nhóm 4

Thầy Thụ – GV THCS Lê Lợi – Hà Đông

17h30 T 4, 6

25 - 6- 2014

100.000 đ/ca

Văn 9 – Nhóm 1

Cô Nương – GV ĐH Sư phạm Hà Nội

17h30 thứ 2, 7

23 - 6- 2014

100.000 đ/ca

Văn 9 – Nhóm 2

Cô Nương – GV ĐH Sư phạm Hà Nội

9h30 chủ nhật

8 - 6- 2014

100.000 đ/ca

Văn 9 – Nhóm 3

Thầy Quốc Anh - GV THCS Lê Lợi, HĐ

17h30 T 2 và CN

22 - 6- 2014

100.000 đ/ca

Văn 9 – Nhóm 4

Thầy Quốc Anh - GV THCS Lê Lợi, HĐ

17h30 thứ 3, 5

24 - 6- 2014

100.000 đ/ca

Anh 9 – Nhóm 1

Cô Trang – GV THPT chuyên Ng. Huệ

17h30 T 6 và CN

22 - 6- 2014

100.000 đ/ca

Anh 9 – Nhóm 2

Cô Trang – GV THPT chuyên Ng. Huệ

17h30 thứ 2, 7

23 - 6- 2014

100.000 đ/ca

Anh 9 – Nhóm 3

Cô Trang – GV THPT chuyên Ng. Huệ

17h30 thứ 3, 5

24 - 6- 2014

100.000 đ/ca

Hóa 9 – Nhóm

Cô Mai - GV THCS Lê Lợi – Hà Đông

17h30 thứ 4, 6

25 - 6- 2014

100.000 đ/ca

Chú ý:   Địa điểm học tại trường THCS Lê Hồng Phong, gần chợ Hà Đông.

             Sĩ số nhóm 20 – 25 học sinh. Ca học 90 phút. Đi buổi nào đóng tiền buổi đó.

             Em nào muốn học phải có bố (mẹ) gọi điện đăng kí với thầy Sơn (0912.731.339).

             Xem lịch học từ lớp 8 – 13 tại trang web Luyện thi Hà Đông.com.vn.