Lịch học lớp 9 In


LỊCH HỌC LỚP 9 NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn học

Giáo viên dạy

Ca học

Địa điểm học

Học phí

Toán 9 Nhóm 1

Thầy Phơ, THCS Lê Lợi, Hà Đông

13h30 CN, 18h00 T 4

THPT Lê Lợi

100.000 đ/ca

Toán 9 Nhóm 2

Thầy Phơ, THCS Lê Lợi, Hà Đông

15h30 CN, 18h00 T 5

THPT Lê Lợi

100.000 đ/ca

Toán 9 N3 (chuyên Toán)

Thầy Phơ, THCS Lê Lợị, Hà Đông

18h00 T 3, 15h30 T 7

THPT Lê Lợi

100.000 đ/ca

Toán 9 N4 (chuyên Toán)

Thầy Phơ, THCS Lê Lợi, Hà Đông

18h00 T 7 và CN

THPT Lê Lợi

100.000 đ/ca

Văn 9 Nhóm 1

Thầy Quốc Anh, THCS Lê Lợi, HĐ

18h00 thứ 2, 7

THPT Lê Lợi

100.000 đ/ca

Văn 9 Nhóm 2

Thầy Quốc Anh, THCS Lê Lợi, HĐ

18h00 thứ 3, 6

THPT Lê Lợi

100.000 đ/ca

Văn 9 N3 (chuyên Văn)

Thầy Quốc Anh, THCS Lê Lợi, HĐ

18h00 thứ 5, 9h00 CN

THPT Lê Lợi

150.000 đ/ca

Văn 9 Nhóm 4

Cô Nương – ĐH Sư phạm Hà Nội

18h00 thứ 3, 6

THPT Lê Lợi

100.000 đ/ca

Anh 9 N 1 (chuyên Anh)

Cô Trang, THPT Chuyên Ng. Huệ

18h30 thứ 2, 7

THPT Lê Lợi

100.000 đ/ca

Anh 9 N2 (chuyên Anh)

Cô Trang, THPT Chuyên Ng. Huệ

18h30 thứ 3, 6

THPT Lê Lợi

100.000 đ/ca

Anh 9 N3 (chuyên Anh)

Cô Trang, THPT Chuyên Ng. Huệ

18h30 thứ 5, CN

THPT Lê Lợi

100.000 đ/ca

Anh 9 N5 (Ko chuyên Anh)

Cô Huyền, THPT Chuyên Ng. Huệ

18h00 thứ 3, 6

THPT Lê Lợi

100.000 đ/ca

Sử 9 (chuyên Sử)

Thầy Sơn, THPT Chuyên Ng. Huệ

18h30 thứ 3, 6

THPT Lê Lợi

100.000 đ/ca


Chú ý:

Học tại trường THPT Lê Lợi, số 72 đường Bà Triệu, gần chợ Hà Đông.

Đi buổi nào đóng tiền buổi đó, vào đầu giờ học, tại cửa phòng học.

Em nào muốn học, nhờ bố (mẹ) gọi điện đăng kí với thầy Sơn (0396.871.738 ; 0912.731.339).