Luyện Thi Hà Đông

 
Làm bài thi In Email

I. Đối với thi vào trường THPT và THPT do Sở GD- ĐT Hà Nội quản lí

Học sinh làm 3 bài thi bắt buộc là Toán (tự luận 120 phút), Văn (tự luận 120 phút) và tiếng Anh (trắc nghiệm 60 phút). Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế mỗi năm, vào giữa tháng Ba hằng năm, UBND Thành phố sẽ quyết định môn thi thứ 4 (trắc nghiệm 60 phút).

Học sinh thi vào trường THPT chuyên phải thi thêm môn thứ 5 là môn chuyên (tự luận 150 phút, riêng chuyên Hóa và chuyên tiếng Anh 120 phút).

II. Đối với thi vào trường THPT chuyên trực thuộc đại học

Học sinh làm 3 bài thi bắt buộc là Toán, Văn, Tiếng Anh theo quy định của từng trường

 

Đăng nhậpLiên kết

BGD
NH
Ams